วิธีการร่วมสนุก

 • ลูกค้าดีแทค (ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน) ที่สมัครสมาชิกบริการเสริมของแกรมมี่ และยังคงสถานะสมาชิก
  บริการนั้นนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – วันที่ 31 ตุลาคม 2561
  (บริการที่ร่วมสนุกคือ ทุกบริการเสริมบนมือถือของแกรมมี่ทั้งหมด)

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 รถยนต์ ALL NEW MG3 V MY18 ปี 2018 มูลค่า 634,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 20,100 บาท จำนวน 20 รางวัล
 • รวมของรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น 1,036,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
              หมายเหตุ : ราคาทองรูปพรรณ ณ วันที่ 17 ก.ค. 2561

รายละเอียดเงื่อนไข/เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้โชคดี

 • • จับรางวัล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:00น.
 • • ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่เว็บไซต์: www.gmember.com (บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและติดต่อแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล)
 • •วันแจกรางวัล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 • •ผู้โชคดีจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการเสริมของบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตามบริการที่ทางบริษัทกำหนดสำหรับแคมเปญนี้และยังคงสถานะสมาชิกบริการนั้นๆนับตั้งแต่วันเริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม ตามระยะเวลาการร่วมสนุกที่ทางบริษัทกำหนดไว้
 • • เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีแทค (ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน) สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินจะต้องมียอดเงินคงเหลือในระบบไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับรางวัล ส่วนผู้ใช้บริการรายเดือน จะต้องชำระค่าบริการรายเดือนของเดือนก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว
 • • ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 • • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
 • • หมายเลขมีสิทธิได้รับเพียง 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
 • • คณะกรรมการของผู้ร่วมธุรกิจจะจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนในลำดับถัดไป
 • • ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
 • • พนักงานและครอบครัวของ บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการได้การใช้เครื่องการใช้เครื่องหมายของผู้ประกอบธุรกิจ
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ใบอนุญาติเลขที่ 588/526