วิธีร่วมสนุก

 • ลูกค้าดีแทค (ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน) ที่สมัครสมาชิกบริการเสิรมของแกรมมี่ และยังคงสถานะสมาชิก
 • บริการนั้นนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 30 เมษายน 2561
 • (บริการที่ร่วมสนุกคือ ทุกบริการเสิรมบนมือถือของแกรมมี่ทั้งหมด)
 • รายละเอียดของรางวัล

 • รถมอเตอร์ไซต์ Yamaha Grand Filano SUPREMO จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 52,000 บาท
 • รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 520,000 บาท
 • รายละเอียดเงื่อนไข/เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้โชคดี

 •       • จับรางวัล วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00 น.
 •       • ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์: www.gmember.com (บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและติดต่อแจ้งให้ ผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล)
 •       • วันแจกรางวัล วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
 •       • ผู้โชคดีจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการเสริมของบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตามบริการที่ ทางบริษัทกำหนดสำหรับแคมเปญนี้
        และยังคงสถานะสมาชิกบริการนั้นๆนับตั้งแต่วันเริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม ตามระยะเวลาการร่วมสนุกที่ทางบริษัทกำหนดไว้
 •       • เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีแทค (ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน) สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินจะต้องมียอดเงินคงเหลือ ในระบบไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับรางวัล ส่วนผู้ใช้บริการรายเดือน จะต้องชำระค่าบริการรายเดือนของเดือนก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว
 •       • ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 •       • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 •       • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
 •       • หมายเลขมีสิทธิได้รับเพียง 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
 •       • คณะกรรมการของผู้ร่วมธุรกิจจะจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนในลำดับถัดไป
 •       • ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
 •       • พนักงานและครอบครัวของ บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทใน เครือที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการได้การใช้เครื่องการใช้เครื่องหมายของผู้ประกอบธุรกิจ
 •       • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •       • ใบอนุญาติเลขที่ 68/2561