วิธีการร่วมสนุก

 • เพียงสมัครหรือใช้ 3 บริการบันเทิงบนมือถือจากแกรมมี่ ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช คือ
              • *12345 มิวสิค เตตัส กด *12345 โทรออก (ค่าบริการ 40 บาท/เดือน)
              • SMS ดูละครดีมีรางวัล กด *471*11# โทรออก (ส่งวันละ 3 ข้อความ ค่าบริการ 3บาท/ข้อความ)
              • SMS HORO TODAY โดย อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา กด *157# โทรออก (ส่งวันละ 3 ข้อความ ค่าบริการ 3บาท/ข้อความ) ** ค่าบริการของทั้ง 3 บริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61
 • เลขที่ใบอนุญาต 124/2560 และ 125/2560
 • รายละเอียดของรางวัล
               • รางวัลที่ 1 รถยนต์ Honda City รุ่น V จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 649,000 บาท
              • รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,404.24 บาท
              • รางวัลที่ 3 TABLET SAMSUNG Galaxy Tab A 7” จำนวน 18 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,350 บาท
  รวม 69 รางวัล มูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,015,512 บาท
 • รายละเอียด การลุ้นรางวัล
 •             • สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่สมัครและใช้บริการเสียงรอสาย *12345 มิวสิคเตตัส , SMS ดูละครดีมีรางวัล และ HORO TODAY โดย อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา เท่านั้น
              • การสมัครและใช้ 1 บริการ ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัล (สมัครและใช้ 3 บริการ เท่ากับ 3 สิทธิ์)
              • ระยะเวลาในการร่วมสนุกกิจกรรม ตั้งแต่ 1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61
              • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นของรางวัลต้องยังคงเป็นสมาชิก ณ วันที่จับฉลาก
              • รางวัลที่ 1 รถยนต์ Honda City รุ่น V จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 649,000 บาท จับรางวัลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม (ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 12 ก.พ. 61 ทาง www.gmember.com)
              • รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,404.24 บาท จับรางวัล 2 รอบ (ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรอบแรกจำนวน 20 รางวัล
  วันที่ 17 พ.ย.60 และผู้โชคดีรอบที่ 2 จำนวน 30 รางวัล วันที่ 12 ก.พ. 61 ทาง www.gmember.com)
              • รางวัลที่ 3 TABLET SAMSUNG Galaxy Tab A 7” จำนวน 18 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,350 บาท จับรางวัล 2 รอบ (ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรอบแรกจำนวน 9 รางวัล
  วันที่ 17 พ.ย.60 และผู้โชคดีรอบที่ 2 จำนวน 9 รางวัล วันที่ 12 ก.พ. 61 ทาง www.gmember.com)
              • บริษัทจะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อยืนยันการรับของรางวัล
              • การติดต่อรับของรางวัล ต้องติดต่อรับภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล
              • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
              • ของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ VAT 7% ของมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ
              • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้บุคคลอื่นได้
              • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัล จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
              • ผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน, จดทะเบียน, ค่าจัดส่ง(ถ้ามี) ด้วยตนเอง
              • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. *12399